Hondehut - Muntwal

Een wachthuis, in 1928 nagebouwd op oude 15e eeuwse fundamenten. De naam is een verbastering van de oorspronkelijke‘Doodthondt’, hetgeen weer een verbastering is van ‘Doodthandt’. De huur van de bewoner kwam ‘in de dode hand’ (werd onvervreemdbaar)en vormde een onderdeel van het salaris van de schoolmeester. De Hondehut is onderdeel van de themawandeling 'Stappen in het verleden', verkrijgbaar bij VVV Montferland.